Pályázat
Vissza a főoldalra

Pályázat

Az AMD-Services Ingatlanforgalmazó és Karbantartó Kft. sikeresen pályázott a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett „Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése” című kiíráson.

A GOP-3.2.1-11-2012-0044 azonosító számú pályázatával 355,99 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el, melyből regionális logisztikai központ fejlesztését valósítja meg a 4400 Nyíregyháza, Pazonyi út 37. szám alatt lévő épületen. A projekt összköltsége meghaladja a 890,19 millió forintot.

Az AMD-Services Ingatlanforgalmazó és Karbantartó Kft. pályázatot nyújtott be regionális logisztikai központ fejlesztésére. Megvalósítási helyszín: 4400 Nyíregyháza, Pazonyi út 37., 28875/6 hrsz.

A pályázat összköltsége 890 192 722 forint, melyből a támogatás 355 988 069 forint. A fejlesztéssel érintett terület nagysága – logisztikai központ létrehozására – meghaladja az 5 000 m2-t.

Ezen projekt keretében a cég a megvalósítási időszak végére, mely 2015 őszére tervezhető, 3 új munkahelyet teremt, illetve vállalkozásokat vár, akik logisztikai szolgáltatásaikat igénybe veszik. A telek nagysága megengedi egyrészt a bővítést, másrészt, az olyan áruk/termékek esetében, melyek tárolása nem igényel különösebb figyelmet, megoldható a kültéri tárolás.

A projekt megvalósításával a vállalkozás nettó árbevétele is emelkedik, a fenntartási időszak végére közel 1 milliárd forintnyi árbevétel-növekedést tervezett a projektgazda. A projekt fenntartási időszakának 3. évére az ipari területre betelepült vállalkozások számának növekedését tervezi. A betelepülő vállalkozások által vállalt teremtett munkahelyek száma a projekt megvalósításával folyamatosan növekszik, a megvalósítási időszak végére 3 db lesz a teremtett munkahelyek száma.

Az AMD-Services Ingatlanforgalmazó és Karbantartó Kft. tevékenységi körébe tartozik a raktározás, tárolás, egyéb logisztikai tevékenységek, továbbá a különböző irodák, ipari, kereskedelmi ingatlanok mindennapos működéséhez szükséges általános karbantartási feladatok, gépészeti javítások, megelőző és állagmegőrző munkálatok végzése.

Az AMD-Services Ingatlanforgalmazó és Karbantartó Kft. stratégiai céljai között szerepel olyan logisztikai vagy infrastrukturális szempontból kiváló elhelyezkedésű ingatlanfejlesztések realizálása, amelyek révén magasabb hozzáadott értékű logisztikai szolgáltatások nyújtása válik lehetővé.

A fejlesztéssel a vállalkozás főbb vállalatpolitikai céljai: A cég tevékenységének új, komplex logisztikai szolgáltatásokkal történő bővítése a regionális logisztikai központnak köszönhetően.

A Magyarországon áthaladó nemzetközi áruáramlatok magas hozzáadott érték tartalommal történő kiszolgálása, ennek következtében forgalom és árbevétel növekedés. A későbbiek során újabb beruházások generálása, a szolgáltatások körének bővítése az igényekhez igazítva. A fejlesztés során történő munkahelyteremtés. Az iparterület folyamatos fejlesztése, és ez által hozzájárulás a régió fejlődéséhez.

A használaton kívüli terület átalakításával a nehéz gazdasági helyzetben stabil hátteret biztosíthat a betelepülőknek, segítséget és magas szintű szolgáltatásokat nyújt a vállalkozások piacon maradásához.

A fejlesztés eredményeként az eddig üresen álló fejlesztési terület megújul, lehetőséget biztosítva ezzel a vállalkozások számára, hogy XXI. századi színvonalú telephelyen működjenek.

A logisztikai központ fő bevételeit elsősorban a logisztikai szolgáltatások nyújtása képezi: termékek szállítása – igény szerint a szállítás megszervezése; anyagok beszerzése; raktározás, tárolás; szükség esetén különböző mértetekre vágás; csomagolás; felcímkézés; egyedi azonosítókkal történő ellátás; komissiózás; szortírozás; anyagmozgatás; rakodás, külföldi piacra való szállítás-előkészítés – igény szerint az egyéb szállítás megszervezés és szállítás is; az ideiglenes csomagolás eltávolítása és átcsomagolás; rakománykezelés.

Az AMD-Services Ingatlanforgalmazó és Karbantartó Kft. a logisztikai központ létrehozásával az alábbiakat vállalja a vevők részére: termékeinek szállítását – igény szerint a szállítás megszervezését is -, anyagok beszerzését, raktározását, tárolását, különböző méretekre vágását, csomagolását, felcímkézését, egyedi azonosítókkal történő ellátását, a rakomány kezelését, komissiózását, szortírozását, az anyag mozgatását, rakodását, és egyéb menet közben felmerülő feladatok ellátását, a szolgáltatás nyújtásának helyszínét képező fedett-nyitott, illetve fedett-zárt épületrészben az említett logisztikai szolgáltatások elvégzéséhez szükséges munkaerő biztosítását az említett logisztikai szolgáltatások nyújtásához szükséges eszközök és géppark használatát, de lehetőség van a saját, speciális eszközeinek helyszínen történő használatára és tárolására egyaránt a termékek tárolásához szükséges fedett és nyitott épületrész igénybe vételét.

A projekt befejezéséig 3 új munkahely teremtése valósul meg, melynek következtében összesen 1 fő férfi és 2 fő női alkalmazottal fog rendelkezni a kedvezményezett, melyből 2 fő női alkalmazott középvezető beosztásban kerül alkalmazásra, közvetlen módon hozzájárulva ezzel a környéken is számottevő munkanélküliség csökkentéséhez, valamint a beruházás által – logisztikai szolgáltatás fejlesztés által közvetett módon hozzájárulva említett szegmensben jelentkező számok csökkentésére.

A több mint 5000 négyzetméteres regionális központ létesítésének elvárt eredménye az új munkahelyek teremtésén felül a logisztikai központ szolgáltatás-kapacitás kihasználtságának növekedése, a későbbiekben pedig a közeli ukrán határon át érkező termékek logisztikai igényeinek kielégítése, és az abból adódó forgalom és árbevétel növekedés.

Projekt megnevezése: Regionális logisztikai központ fejlesztése az AMD-Services Kft. által
Elszámolható összköltség: 890 192 722 Ft
Támogatás összege: 355 988 069 Ft
Kivitelezés ideje: 2015.04.08. – 2015.11.30
Kedvezményezett: AMD-Services Kft.
Generál építési kivitelezésért felelős: Tilburg Ingatlan Kft.